תקנון האתר

כללי

 • אתר החברה (להלן “האתר”) הינו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים אונליין ברשת האינטרנט. הקניה באתר breslevbooks.co.il, כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנו רואים במשתמש באתר כמי שקרא את התקנון הזה בקפידה, שכן ביצוע פעולה בחנות המקוונת של breslevbooks.co.il מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בו.
 • התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע ע”י משתמש. משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר או שירות המוצעים לרכישה, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות.
 • גולש באתר – קטין מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: “האפוטרופוסים”) או צד שלישי אם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל הסכמתם לביצוע פעולות באתר. בכל מקרה של ביצוע פעולות באתר מצד קטין ואחרים המוזכרים בסעיף זה כאילו הצהירו שקיבלו הסכמת הורים, אפוטרופוסים, או צד שלישי כאמור לעיל.
 • ביצוע פעולה בחנות המקוונת של. breslevbooks.co.il אפשרי לכל משתמש מעל גיל 18 שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה, שאינו כרטיס דיינרס או ,DEBIT הרשום על שמו וכי הוא מבצע את הרכישה באתר באמצעות כרטיס אשראי זה, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע באמצעות הטלפון.
 • אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

תהליך ההזמנה/המכירה

 • תהליך רכישת פריטים באתר יתבצע באמצעות בחירת הפריט, מעבר לאייקון עגלה ומילוי כל הפריטים הנדרשים דגם, מידה, כמות וכיו”ב המופיעים בדף הפריט. החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להשמיט פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות ובין הפריטים בפועל, אשר נובעים, בין היתר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • כחלק בלתי נפרד מהליך ביצוע הרכישה, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין אחר.
 • במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקת פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר.
 • החברה עושה הכל על מנת להבטיח שהמוצרים שהוזמנו ימצאו במלאי. למרות זאת יתכן מצב בו מוצרים המוצגים ב breslevbooks.co.il  אזלו מהמלאי. יובהר שגם אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’, ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. במקרה כזה תשלח למשתמש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שסופק או באמצעות הטלפון.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להגיש למשתמש הצעה רכישה חלופית למוצר דומה. אם תתקבל ההצעה יעודכנו פרטי הזמנתה מחדש. אם המשתמש החליט לסרב, תימחק הזמנה והחזר יבוצע לאמצעי התשלום בו השתמש הלקוח, חשבון הפייפאל או כרטיס אשראי אחר באמצעותו ביצע ההזמנה.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 • לאחר ביצוע ההזמנה והעברת התשלום, יתבצע אימות מול חברת האשראי באמצעות חברת סליקה. לאחר קבלת האישור יקבל הלקוח הודעה כי הפעולה אושרה עם פרטי ההזמנה והמשלוח כפי שהוזנו באתר.
 • לאחר קליטת ההזמנה במערכת תיחשב ההזמנה כבת ביצוע ויתחיל תהליך אספקת המוצרים בתנאי שהם מצויים במלאי.
 • כדי שהאתר יוכל לספק את הפריטים המוזמנים המזמין נדרש להקליד אותם ביתר שימת לב, על מנת שלא ימסרו פרטי הזמנה ו/או לקוח שגויים. במקרה כזה האתר לא יוכל להבטיח כי ההזמנה תגיע ליעדה. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בשל פרטים שגויים, יחוייב הלקוח בגין דמי המשלוח. במידה ובעת מילוי ההזמנה התקבלה הודעת שגיאה נא לפנות אל שירות הלקוחות של החברה באימייל info@breslevbooks.co.il.

תעריפי משלוחים ואספקתם

 • האתר ידאג לאספקת כל מוצר לכתובת בישראל אשר הוקלדה בעת ביצוע הרכישה. האתר יפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל.
 • האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות וכיו”ב. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
 • המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח לבית הלקוח כדלהלן:
 • משלוח עד בית הלקוח יסופק תוך 5 ימי עסקים
 • משלוח לנקודות איסוף epost  יסופק תוך 7 ימי עסקים
  • אפשרות לאיסוף עצמי כרגע אינה זמינה
 • .
 • כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם נקבע אחרת ע”י החברה.
 • למען הסר ספק “ימי עסקים” כהגדרתם המקובלת במשק בישראל הינם ימים ראשון עד חמישי ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד. מנין ימי העסקים יחשב מיום העסקים הראשון לאחר מועד ביצוע ההזמנה ואישור עסקה על ידי חברת האשראי. עם זאת האתר יעשה מאמץ לקצר במועדי המשלוח.

קניין רוחני

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, והשירותים הניתנים במסגרתו הינם רכושו של האתר בלבד ומשמשים קניינו הבלעדי. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות הפריטים, תיאור המוצרים ותמונותיהם וכיו”ב), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשנות, להציג בפומבי, לשווק, לשדר ולהעביר לציבור, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשות מפורשת מבעלי האתר.
 • פרסום נתונים/תמונות/מידע מהאתר באתרים של צד ג’ יתאפשר רק בכפוף לציון שמו המפורש של האתר. היתר זה יאושר גם באמצעות מסגרת או באמצעות link לאתרי צד ג’. האתר יהיה רשאי להורות על הסרת פרסום או מידע שנעשו בהם שימוש באופן שלטעמו פוגע באינטרסים שלו או של קנייניו.
 • סימני המסחר של האתר, שם המותג, עיצובו והממשק הגרפי שלו הם רכוש האתר ושלו בלבד ואין לעשות בהם שימוש פוגעני.
 • משתמשים באתר המעלים תכנים אליו או אל דפי הסושיאל מדיה המחוברים אליו מוותרים על הקרדיט ועל טענה כנגד שימוש שיעשה האתר בתכנים אלה.

פרטיות

 • על פי החוק בישראל הלקוח אינו חייב למסור את פרטיו האישיים. אך יצויין כי ללא מסירת פרטים אישיים בעת ההזמנה כמו גם פרטים ומידע נוספים כמו רכישות עתידיות, אשר ישמרו כולם במאגר המידע ולא ימסרו לגורם אחר, לא ניתן יהיה לבצע את ההזמנה ללקוח.
 • בנוסף האתר מתחייב של לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה של הלקוח אלא אם כן הדבר ידרש על פי דין.
 • האתר נוקט באמצעי זהירות על מנת לשמור על סודיות המידע. העברת וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר מוצפנת על פי התקנים הנדרשים.
 • האתר ישתמש בדואר האלקטרוני שנמסר לו על מנת לשלוח מבצעים, חידושים וכיו”ב. אם הלקוח אינו מעוניין יציין זאת בעת ההזמנה במקום הנדרש באתר.
 • האתר יהא רשאי לעשות שימוש בפרטים שימסרו לצורך ניתוחים סטטיסטיים. במקרים כאלה הנתונים יהיו כלליים ולא יתייחסו אישית את הלקוח. בנוסף יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי הלקוח באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול הלקוחות.
 • האתר מקדיש משאבים ונוקט אמצעי אבטחה למניעת חדירה לחנות המקוונת ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיות הלקוח מפני שימוש בזדון וחדירות מצד גורמים שאינם מורשים, או לשלול שיבושים באופן מוחלט. הגולש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד breslevbooks.co.il  ו/או שלוחה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 • החברה רשאית להשתמש עוגיות (cookies) – קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על ידי השרת של החנות המקוונת באמצעות הדפדפן על מחשב הלקוח והכונן הקשיח שלו. השימוש בעוגיות מאפשר תפעול שוטף ותקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים כאמור אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע, ובמטרה לאפשר לאתר לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל כמו חסכון בצורך בהזנת פרטים אישיים בכל פעם מחדש ועוד.
 • והיה ואין הלקוח מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יוכל למנוע זה בכך שישנה את הגדרות הדפדפן או ימחק ההיסטוריה מפעם לפעם במחשבו האישי.

החלפת מוצרים או ביטול רכישה והחזרת מוצרים 

 • התחרט הלקוח ומסיבה כלשהי ירצה להחליף או להחזיר את הפריט, יוכל לעשות זאת תוך 14 ימי עסקים.
 • ניתן יהיה להחזיר/להחליף הפריט כל עוד לא נעשה בו שימוש, ולא נגרם לו פגם או נזק. במידה שהפריט הגיע כשהוא פגום, או שונה מהמפרט שפורסם באתר, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלתו.
 • כדי להחזיר הפריטים יש ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני, או טלפון למשרדנו על פי הפרטים מטה. לאחר בירור הפניה ניתן יהיה לשלוח את הפריט באחד האופנים הבאים: 1) באמצעות שליח שיתואם עבור הלקוח – עלות המשלוח חזרה 42 ₪. 2) להחזיר למשרדנו  באופן עצמאי.
 • עם הגעת הפריט ובדיקתו במשרדנו, יזוכה הלקוח בהחזר כספי מלא עבורו באותם התנאים בהם בוצעה העסקה (לא כול דמי משלוח ועלויות אחרות באם היו)
 • אם הפריט נרכש במהלך פיינל סייל לא ינתן החזר כספי כי אם זיכוי לרכישה באתר.
 • במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא יחוייב הלקוח בדמי המשלוח. אריזה, דמי החזרה, ריבית חברת כרטיסי האשראי או דמי טיפול בגין הטיפול בתקלה.

אחריות 

 • breslevbooks.co.il  מייצגים יצרנים או משווקים מטעמם ועל כן אינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, ו/או לכל מצג שנעשה באתר. מרבית המוצרים באתר מיובאים מחו”ל בהליך יבוא המבוצע לפי החוק . לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוך כוונה לספק מידע רב ומקיף ואין בהכרח בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. רכישת המוצרים היא בחירה והחלטה אישית של הגולש. אם נרכשו מוצרים פגומים, זכאי הלקוח להחליפם או להחזירם ולקבל את כספו בחזרה, כפי שפורט לעיל. 
 • breslevbooks.co.il  ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 • השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (as is) לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישתו.
 • breslevbooks.co.il  מתחייב לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ורמת השירות בו אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי Breslevbooks.co.il נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר –או מי מספקיו ו/או מי מטעמו. 
 • אין אחריות על פגמים שקרו על ידי הלקוח לאחר שימוש.

דין ושיפוט 

 • הדין החל על הזמנות ועל תקנון האתר הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בשיראל בלבד.

שירות לקוחות שאלות ובירורים 

 • לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או/ו לגבי המוצר השירותים, ו/או לגבי הזמנה שבוצעה באתר ניתן לפנות אלינו באמצעי ההתקשרות המפורסמים באתר ואשר מפורסמים להלן:

 במייל ,   ווצאפ   או   טלפון

שירות הלקוחות של החברה עובד בין הימים א-ה 9:00-17:00 בטלפון או במייל ויעשה את מירב המאמצים להשיב תשובה בתוך 24 שעות.