אוסף אמרים – קדושה וטהרה

49.00 

1 במלאי

אמרים יקרים דברי חיזוק משובבי לב ונפש

שיחות ושיעורים שנאמרו ע”י הגה”צ ר’ יעקב מאיר שכטער שליט”א

על ענייני קדושה וטהרה

והמלכת האדם את בוראו בשבירת התאוות וסילוק המחשבות הזרות

מוצרים נוספים