אוסף מכתבים ב’ – הרב יעקב מאיר שכטער

המחיר המקורי היה: 69.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 55.00 ₪.

1 במלאי

אוסף מכתבים – מאגרותיו של הגאון הצדיק

רבי יעקב מאיר שכטער שליט”א

ששלח לתלמידים ודורשי ומבקשי ה’ במשך כיובל שנים

והם דברי חיזוק והתעוררות

טל תחיה להחיות נפשות צמאות לקרבת אלקים ולדבקה בו

עצות ישרות והדרכות בעבודת השי”ת

בין אדם למקום ובין אדם לחברו, בדרך התוה”ק המסורה לנו מדור לדור בנויים ומיוסדים על אדני האמת

מדברי חז”ל, זוה”ק, כתבי האר”י ז”ל  וספרי רבותיה”ק זיע”א

וע”פ ספרי רביה”ק מוהר”ן מברסלב ותלמידיו זיע”א

מוצרים נוספים