אור הזמנים – ראש השנה

40.00 

1 במלאי

ספר אור הזמנים – ראש השנה

הספר שיאיר לכם את ימי ראש השנה באורו של רביה”ק ותלמידיו הקדושים זיע”א

עם ביאור מורחב של התורות לעובדה ולמעשה

 • שיחות על אהבה בין אנ”ש ובפרט בעת הקיבוץ
 • ראש השנה במחיצת רבנו
 • שיחות וסיפורים מגודל מעלת הקיבוץ
 • תורות שנאמרו בראש השנה
 • שיחות וסיפורים על התורות
 • הנהגות ראש השנה
 • ליקוטי הלכות על ראש השנה
 • ליקוטי תפילות על ראש השנה
 • כוונות ראש השנה ע”פ מוהרנ”ת
 • סדר קידוש וזמירות וסימני ראש השנה
 • סדר תשליך
 • תיקון הכללי ותפילת הדרך

מוצרים נוספים