אור התשובה – ר’ שמואל צ’צ’יק

18.00 

10 במלאי

ליקוטי אמרים יקרים ונפלאים אשר בו מבוארים דרכי תשובה הישרים, דרכים ועצות נפלאות ונוראות, לזכות לתשובה שלמה ולזכות לחיים נצחיים, נובעים ממעיין היוצא מבית ה’ דברי אלוקים חיים

מלוקט ומיוסד מדברי חז”ל ומדברי רבינו הקדוש והנורא נחל נובע מקור חכמה, אור האורות ר’ נחמן בן פיגא זצוק”ל ותלמידיו הקדושים

ועוד מכמה ספרן של צדיקים, ונוסף על זה כמה תפילות ושירים ושבחים, לאומרם במקומות הקדושים וכמה תפילות שלתשובה שלימה יהיו זוכים

מוצרים נוספים