התקשרות לצדיק האמת

5.00 

16 במלאי

קונטרס התקשרות לצדיק האמת

מברר ומלבן ללא משוא פנים

מעלת ההתקשרות לצדיקים

ולצדיק האמת בפרט

מאת הרה”ח ר’ שמואל הורוויץ זצ”ל

עם תיקון הכללי

מוצרים נוספים