זה ספר תולדות אדם – ר’ יצחק מאיר קורמן

המחיר המקורי היה: 15.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 10.00 ₪.

18 במלאי

סיפור הקדוש מהולדת אדמו”ר זצוק”ל מקהילת קודש ברסלב זיע”א

ואיתו שזור סיפור הנסיעה הפלאי של הבעל שם טוב הקדוש לארץ ישראל.

מכתב ידו של ר’ יצחק מאיר קורמן זצ”ל  

ע”פ עדותו בהקדמת לספר ששמע את גרסת הסיפור הנ”ל מזקני אנ”ש חסידי ברסלב באומן וירושלים

הלה הם ר’ דוד צבי ב”ר יונה דאשעווסקי, תלמיד מוהרנ”ת ונכד ר’ יודל מדאשיב

ומהחסחיד ר’ נתן ב”ר נחמן נכת מוהרנ”ת

ומפי הקדוש ר’ אברהם ב”ר נחמן טולטשינר זצ”ל אשר אמר בזה הלשון כך שמעתי מאבי מורי ז”ל

ועד מפי אנשי שלומינו הזקנים.

מוצרים נוספים