חיי מוהר”ן המהודר – ב’ כרכים

המחיר המקורי היה: 150.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 110.00 ₪.

1 במלאי

המיוחד במהדורה זו

מהודר ומעוצב בהידור רב גם בכריכות וגם בפנים הספר,

חולקו הערכים שבספר לח”י לפרקים (לדוגמה שיחות השייכות לתורות זה פרק א, סיפורים חדשים פרק ב וכן הלאה) ולפני כל פרק תמצית הפרק, וכן בראש הדף שם הערך שבפרק,

כותרת לכל שיחה ועניין חדש בשיחה,

נוספו ההשמטות הנצרכות לס’ חי”מ,

וכן שולבו שיחות וכו’ ששייכים לכל שיחה בספר, משבחי ושיחות הר”ן, וימי מוהרנ”ת

וכן נוספו שיחות וסיפורים ובאורים מכל סיפרי ברסלב השייכים לכל שיחה בס’ חי”מ (והכל כלשון הספרים הנ”ל)

וכן במקומות שיש ענייני הלכה צורפה כל הסוגיא עם כל הראשונים והאחרנים שנוגעים בהלכה זו (כמובן שאין כוונת המלקט לפסוק וכו’ אלא להגדיל תורה, ועי”ז לפעמים מתבארת השיחה יותר)

במקום שמוזכר איזה צדיק או רב נכתבו תולדותיו בקיצור, וכן לגבי ערים נכתבה הביוגרפיה של העיר

וכן נכתבו מאות ציונים ומקורות והערות

בסוף הספר נוספו שני שירי ידידות של מוהרנ”ת ז”ל עם מראי מקומות מיוחדים, וכן  סקירה קצרה על כל ספרי ברסלב

וכן לוח ר”ת, ו- 5 סוגי מפתחות לספר ומפתח מפורט בסוף הספר

הספר מכיל 1060 עמודים ב-2 כרכים

 

 כל ההסופות הנ”ל נמצאים בשולי הגליון למטה בהערות, ובספר עצמו לא נוסף ולא חסר והוא כמתכונתו מדורות

מוצרים נוספים