חיי מוהר”ן – ימי מוהרנ”ת וימי התלאות עם כל ההשמטות – לבן

המחיר המקורי היה: 180.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 120.00 ₪.

2 במלאי

ספרו הייחודי של רבי נחמן מברסלב – חיי מוהר”ן, עם כל ההשמטות 

אחד מספרי היסוד של חסידות ברסלב המביא נקודות, אמרות, שיחות ועניינים שונים מתוך מסכת חייו המופלאים של רבי נחמן מברסלב.

“הוא רבנו הקדוש, האדם הגדול בענקים, בוצינא קדישא, אור האורות, רבן של כל ישראל, נחל נובע מקור חכמה, איש אלקים, מורנו הרב רבי נחמן זצוק”ל. בזה הספר יספר מעט מחייו הקדושים מעצם יגיעתו וטרחתו בעבודת ה’ יתברך במסירת נפש עצום ונשגב מימי ילדותו עד הסתלקותו, עד שזכה לחיות חיים אמיתיים, חיים הנקראים חיים באמת. ויספר מעט מאשר עבר עליו בימי חייו הקדושים ומעט משיחותיו הקדושות אשר נשמעו מפיו הקדוש והעתים אשר עברו עליו, כאשר עיניך תחזינה מישרים…” (מתוך ההקדמה).

ימי מוהרנ”ת עם ימי התלאות

ספר אשר בו מובאים קורות חייו של רבי נתן מברסלב – תלמידו המובהק והגדול של רבי נחמן מברסלב.
הספר מביא את קורותיו מתחילת התקרבותו לדרך החסידות, דרך התקרבותו לרבינו הקדוש מברסלב, ועד נסיעתו לארץ הקודש.
לספר מצורף קונטרס “ימי התלאות”, שהוא תמצית התלאות ומשא היסורים אשר עברו על רבי נתן בדרכו להאיר לעולם את האמת אותה קיבל מרבו הקדוש רבי נחמן מברסלב. הקונטרס הושמט מן הספר בעבר עקב המחלוקת העזה אשר הייתה על חסידות ברסלב. אלפי יהודים היו מול יהודי אחד ענו, חסיד ברסלב, שכל מהותו הייתה מסירות נפש להתקרבות עם ישראל לצדיק האמת. ספר זה מהווה שילוב נדיר בין סיפור חיי שני הצדיקים, שאיחודם היווה נקודת דרך מרכזית לחסידות ברסלב ולביאת הגאולה. במהדורה זו אנו שמחים להביא לכם השמטות רבות שטרם הודפסו, וכמו כן ספרון נוסף גדוש בסיפורים וראיות שטרם נראו על אודותיו של רבי נתן מברסלב

מהדורת ענק כריכה קשה אותיות מאירות עיניים.

הוצאה זו מכילה את כל ההשמטות ובנוסף את קונטרס ההוספות לר’ שמואל הורביץ

מוצרים נוספים