חכמה ותבונה – ביאורים ורמזים בסיפורי מעשיות – ר’ אברהם ב”ר נחמן

המחיר המקורי היה: 65.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 42.00 ₪.

11 במלאי

ספר חכמה ותבונה

ביאורים ורמזים מכת”י הגאון ר’ אברהם ב”ר נחמן מטולטשין

אשר הניח אחריו ברכה כת”י רבים לפרש ולבאר בעיון נורא ונפלא את ספר המעשיות אשר זכינו לקבל ע”י אדמו”ר מוהר”ן מברסלב זצוק”ל.

ומיוסד ע”פ ביאורי תלמידו הגאון מוהרנ”ת זצוק”ל.

יראה המעיין ויוסיף דעת להבין על ידם אפס קצה מן הרמזים והסודות הנוראות לאין חקר אשר בספר המעשיות שאיזן ותיקן אדמו”ר הקדוש משלים הרבה להלביש דברים עתיקים שהם כבשונו של עולם תחת לבושים נפלאים ונוראים כפי הדור והזמן.

נוסף עליו: ספר תורת נתן – דרושים ופלפולים על ספר סיפורי מעשיות

שנכתב ע”י ר’ נתן צבי קעניג זצ”ל

המלקט והמסדר ר’ שמואל הורוויץ זצ”ל

נדפס לראשונה ע”י ר’ נתן צבי קעניג זצ”ל

מוצרים נוספים