מאמרי יום הכיפורים – יונה הנביא

15.00 

9 במלאי

קונטרס מאמרי יום הכיפורים שתקנו חז”ל להפטיר בו אחר קריאת התורה של מנחת יום הכיפורים מלוקט מספר הזוהר הקדוש

וספר יונה הנביא עם פירושים מספרי ברסלב וכן מדרשים מ’פרקי דרבי אליעזר’ ו’אוצר המדרשים’.

תפילות מספר ליקוטי תפילות

מוצרים נוספים