מנחל בדרך ישתה – חלק ב’ – ויהי נא פי שניים

40.00 

14 במלאי

ספר שני בסדרה ובו חידושים וביאורים נפלאים על התורה “ויהי נא פי שניים” שבספר הקדוש ליקוטי מוהר”ן סימן סו. בה מתבאר להפליא כיצד ניתן להוציא מכח אל הפועל את אמיתתו של הצדיק האמת בזה העולם, עד שעי”ז ניתן לזכות לבחינה של ‘פי שניים מרבו בכח רבו’. כל החידושים והביאורים הם על דרך עומק הפשט עפ”י דרכי הלימוד המסורים [ח”י כללים]

מוצרים נוספים