מנחל בדרך ישתה – חלק ג’ – בעניין הנהגת הפשיטות

40.00 

25 במלאי

ספר שלישי בסדרה ובו חידושים וביאורים נפלאים על התורה “בענין הנהגת הפשיטות”, שבחלק השני של הספר הקדוש ליקוטי מוהר”ן סימן עח. בה מתבאר להפליא: א.  מדוע אין שום יאוש בעולם כלל; ב. כיצד בימינו ניתן לכבוש את ארץ ישראל כראוי; ג. כיצד ניתן לבטל את טענת העמים שאנו ‘כובשים’ של ארץ ישראל; ד. כיצד ניתן להתחיות בעת הביטול מן התורה; ה. מה גורם לקרב את הקץ והגאולה; ו. מהי הדרך לארץ ישראל של כל אחד ואחד; ז. מה גורם לנו להתבטל מן התורה; ח. איך זוכים למתיקות והתמדה בתורה; ט. מה הן דרכי התמימות והפשיטות באמת; י. איזה חכמות אין צריכים כלל. כל החידושים והביאורים הם על דרך עומק הפשט עפ”י דרכי הלימוד המסורים [ח”י כללים].

מוצרים נוספים