ספר המידות – כיס

המחיר המקורי היה: 18.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 10.00 ₪.

48 במלאי

ספר המידות – החבר הטוב של האדם!

 

ספר המידות – כבר בימי ילדותו התחיל רבי נחמן מברסלב ללקט ולכתוב הנהגות ומידות טובות וישרות מכל מה שמצא בכל ספרי הקודש, כדי שיוכל לחזור עליהם ולעיין בהם, וסידר אותם לפי סדר הא”ב כדי שיוכל למצוא את הדברים בקלות. חלק מהדברים הם דברים המפורשים בספרי רבותינו, וחלקם הם דברים שאינם כתובים במפורש, אך רבי נחמן מברסלב בעומק חכמתו והשגתו הבין דבר מתוך דבר והשיג חידושים יקרים בענייני המידות.

ספר המידות – רבי נחמן מברסלב אמר על הספר הזה שהוא חברו הנאמן ושספר זה עשה אותו יהודי! כלומרשעל ידי ספר זה זכה להכיר את עוצם מעלת המידות הטובות וההנהגות הישרות וגנות המידות הרעותועל ידי זה זכה לשבור את כל המידות הרעות והתאוות ולעלות מעלה מעלה בדרכי התורה והיראה. אחרי שנים רבות, לאחר שהתקרב אליו רבי נתן תלמידו המובהק והאהוב, ציווה עליו הרבי להעתיק את הספר, כשרבי נחמן מקריא מתוך כתב ידו ורבי נתן כותב את הדברים, ולאחר מכן אף להדפיסם. רבי נחמן הסביר, שהמטרה שלמענה מסר את הספר להעתקה והדפסה (וזה רק חלק ממנו, את רובו הוא גנז) היא כדי שכל אדם יעסוק תמיד בספר זהכי המידות הן יסוד התורה כולה, וזה עיקר עבודת האדם בימי חייו, לברוח ממידות ותאוות רעות, ולנהוג במידות טובות ובהנהגות ישרות.

מהדורת כיס – כריכה קשה.

מוצרים נוספים