עבדי יעקב – ר’ יעקב ז’יטומיר

25.00 

7 במלאי

אורחות חייו של הצדיק הקדוש

רבי יעקב (קויפמן) מז’יטומיר הי”ד

מחסידי ברסלב באומן שנרצחו על קידוש השם

נוסף לו חלק מכתבים.

וקונטרס שרפי מעלה – סיפורים נפלאים על אנשי שלומינו ושאר צדיקים

מועתק מכתב יד הרה”ח ר’ שמואל הורביץ זצ”ל

מוצרים נוספים