עין הארץ – הרב שמואל צ’צ’יק

25.00 

6 במלאי

לקט אמרים יקרים ונפלאים, המדברים משני המאורות הגדולים אשר לכל ישראל המה מאירים, תוקף קדושת נוראות התיקונים הגדולים הנפלאים, להיות במקום גניזתו הקדושה של רבינו הקדוש והנורא ננמ”ח זיע”א באומן על ימי ראש השנה הקדושים. והמאור השני, תוקף קדושת מעלת ישיבת א”י, אשר ע”י שזוכין להיות בר”ה באומן ממשיכין קדושת א”י, כמבואר בפנים כאשר עיניכם תחזינה מישרים, מלוקט מספרי רבנו הקדוש והנורא ננמ”ח ותלמידיו הקדושים

בחלקו השני, שיחות וסיפורים נפלאים מאנ”ש רומי המעלה מכמה דורות אשר הלכו לעולמים, אשר נכספה וכלתה נפשם לקבוע דירתם לדור בא”י ולעלות מידי שנה בשנה לאומן על ימי ראש השנה הקדושים, כאשר עיניכם תחזינה מישרים

סיפורים מפעימים ממקור ראשון!!!

מוצרים נוספים