צבי לצדיק

88.00 

27 במלאי

מעטים הם האנשים שהשפעתם על העולם היהודי בדורות האחרונים
הייתה כה רבה, כמו הרב צבי אריה רוזנפלד.

אדם אחד בעל גאונות יוצאת דופן, אשר היה מוערך מאוד על ידי גדולי התורה
של דורו, שהכירוהו מקרוב וחלקם אף למדו עמו בחברותא.

הרב רוזנפלד היה מורה כריזמטי ואב רוחני לצעירים אמריקאיים רבים שהיו
מרוחקים מיהדותם וממורשתם. הוא היה חלוץ שפעל ל’קירוב רחוקים’ זמן רב
לפני שהמושג נעשה פופולרי כל כך. את תלמידיו חינך לתורה וליראת שמים,
שמר אתם על קשר קרוב ומסור, וליווה אותם כל הדרך עד להקמת בתים
של תורה.

עם נחישות ומסירות יוצאת דופן, הצליח יהודי צנוע זה להתגבר על מחסומים
רבים בדרכו ולהשיג מטרות שעבור רוב האנשים נחשבו בלתי אפשריות.
הוא החיה מחדש את חסידות ברסלב בארצות הברית, וגרם לתסיסה רוחנית
במקומות שבהם היהדות נחשבה לדבר מיושן ולא רלוונטי.

הרב רוזנפלד רצה בכל מאודו ואף זכה להגיע כמה פעמים לאומן, יחד עם
תלמידיו. גם בזמנים שבהם מסך הברזל הרוסי מנע כניסה מתיירים זרים, ועל
אף סכנות מאסר וחקירות קג”ב שריחפו מעל ראשו, הרב רוזנפלד לא נרתע
הקדוש של רבנו ז”ל – והצליח! מדבר, המשיך לדבוק במטרה שאותה ראה ברור לנגד עיניו – להגיע לציונו הקדוש של רבינו ז”ל – והצליח!

מוצרים נוספים