קיצור ליקוטי מוהר”ן המשולש

המחיר המקורי היה: 80.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 40.00 ₪.

11 במלאי

ספר קיצור ליקוטי מוהר”ן המשולש שהוא הקיצור המקורי מאת מוהרנ”ת ומאת הרב מטשערין זצ”ל, ומוגה היטב מדפו”ר – בהוצאת מכון מסילות הנחל.
יצא לאור ברוב פאר והדר, עוד לא היה כבושם הזה.

ט”ו מעלות מהדורא זו בקצרה

א.     מוגה היטב מדפוס ראשון שהדפיס מוהרנ”ת בעצמו. עם אלפי תיקונים והשמטות.

ב.     לראשונה כל ה’ליקוטי עצות’ מסודר לפי סדר התורות (ובתוך התורה עצמה, הוא מסודר לפי סדר אותה התורה).

ג.       לראשונה כל ה’ליקוטי עצות מהדורא בתרא’ מסודר לפי סדר התורות.

ד.      כל הספר ‘קיצור ליקוטי מוהר”ן’ שיש לו הסכמה מרבינו ז”ל בעצמו, ו’ליקוטי עצות’ – הכל בלשונו הקדוש של מוהרנ”ת בעצמו ללא שום שינוי ותוספת.

ה.     כל הספר ‘ליקוטי עצות מהדורא בתרא’ בלשונו הקדוש של מוהר”ן מטשעהרין ללא שום שינוי ותוספת.

ו.        לראשונה מסודרים כל השלשה ספרים ככתבם וכלשונם על כל תורה ותורה בפני עצמה.

ז.        מסודר דבר דבר על אופניו, כל תורה עם כותרת כפי שמו שניתן לו על ידי מוהרנ”ת, וכן בתוך כל תורה ותורה בעצמה מסודרים כותרות על כל ספר לציין מקור הדברים. וכן בכל סעיף וסעיף מצויין מקור הדברים ב’ליקוטי עצות’ ו’ליקוטי עצות מהדורא בתרא’ (שבמקור הם מסודרים על פי סדר א”ב).

ח.     סעיף שמקורו בכמה תורות, סודר כל קטע במקום השייך לו.

ט.     כל הציונים ומראי המקומות, שמוהרנ”ת מורה לעיין במקום אחר, הוספנו את המקום המדוייק.

י.        קיצור מספר ‘שיחות הר”ן’ – מלשונו של מוהרנ”ת, ולראשונה גם מלשונו של הרה”ק מטשעהרין זצ”ל.

יא.   לראשונה מסודר קיצור מספר ‘שבחי הר”ן’, וספר ‘חיי מוהר”ן’, ורמזי ‘סיפורי מעשיות’, לפי סדר הספרים, והכל בלשונו הקדוש של מוהרנ”ת זצ”ל בעצמו, ובלשונו הקדוש של הרה”ק מטשעהרין זצ”ל.

יב.   ספר זה הוא כעין פירוש על דברי רבינו הקדוש בליקוטי מוהר”ן, וכלשון רבי ישראל קארדונער ז”ל “כי על פי רוב יוכל להבין על ידי העצות האלה שנקבצו בספר הזה גם פירוש הפשוט בדברי תורתו הקדושים שבספר ליקוטי מוהר”ן הגדול”.

יג.     הלומד ספר זה, יוכל לעבור בזמן קצר על כל עצות רבינו הקדוש, שבכלל ספריו הקדושים, וגם יוכל לחזור עליהם תמיד, ויהיה לו במוחו וזכרונו כלל עצות רבינו הקדוש כולם, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.

יד.   מסודר בסופו מפתחות לסדר התורות כיצד הם במקור בספר ‘קיצור ליקוטי מוהר”ן’ דפוס תקע”א.

טו.   הכל מסודר בסדר נאה ובפאר רב בניקוד מלא.

מוצרים נוספים