ריקודים – במשנת ברסלב

40.00 

11 במלאי

אוצר בלום של הנהגות הליכות והשקפה

השופך או של בהירות על עניין הריקודים

מבאר ומסלסל מעומק תורתו של מוהר”ן מברסלב

בנושאים נרחבים כמצוות השמחה והריקודים

סודן, שורשן וכחן של הריקודים

כיצד אימתי ובמה מרקדין

מעלת ריקודים של חתונה

ונלווה לו תורות ותפילות בנושא הריקודים

מתאים במיוחד כהכנה לפורים

מוצרים נוספים