שו”ת מוהרנ”ת

80.00 

4 במלאי

רבי נתן כדרכו בקודש בספרו הגדול ליקוטי הלכות מקשה קושיות נפלאות מתורתו של רבנו

אך פעמים רבות מתפרס התירוץ על עשרות עמודים

בספר שלפנינו לוקטו קושיות נפלאות והתירוץ… מתומצת בתכלית השלמות מתוך אריכות דבריו

מסודר לפי נושאים וערכים

מוצרים נוספים