שערי דעה – הרב שלום מייקוף

המחיר המקורי היה: 70.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 60.00 ₪.

10 במלאי

הספר הנפלא ‘שערי דעה’ ביאורים ועיונים במאמרים העמוקים של הספה”ק ‘לקוטי מוהר”ן’ מפרי עטו של המשפיע הרה”ח ר’ שלום מייקוף שליט”א.

מאמרי הספר נחלקו בצורה זו, שעל כל תורה מליקוטי מוהר”ן יש כמה מאמרים, כאשר בדרך כלל כל מאמר הוא על סעיף אחד או שניים מתוך התורה, וכל מאמר מחולק לשני מדורים, מדור אחד אשר יקרא בשם “פתחי שערים”, ובו שאלות הערות וקושיות על התורה, לפתוח פתח לדבריו הקדושים ולעורר לב המעיין לבוא אל המכוון, בו ימצאו נחת אוהבי עומק הפשט במאמרי ליקוטי מוהר”ן, ומדור שני אשר נקרא בשם “דעה והשכל”, אשר בו יבוא מהלך נפלא בקשרי התורה מיניה וביה, ליישב ולבאר כל מה שהוקשה בפתחי שערים, ולהכניס את הדברים בנתיבות לב, לעובדא ולמעשה.

הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבים של גדולי זקני אנ”ש הגה”צ ר’ יעקב מאיר שכטער שליט”א והגה”צ ר’ משה קרמר שליט”א.

מוצרים נוספים