תורה אור – ר’ שמואל צ’צ’יק

המחיר המקורי היה: 25.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 15.00 ₪.

6 במלאי

לקט אמרים יקרים ונפלאים אשר בהם מבוארים דברי חז”ל “בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין

קאי על מי שלומד ומאמין בפנימיות התורה וסודותיה, אשר בתורתינו הקדושה המה צפונים וגנוזים, וגם מבואר בו גודל מעלת הלומדים ומקיימים ספרי רבינו הק’ ננמ”ח רבינו נחמן בן פיגא זיע”א

מיוסד ומלוקט מדברי חז”ל ומדברי רבינו הק’ ותלמידיו הקדושים, ועוד מכמה ספרי צדיקים.

מוצרים נוספים